Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimus

Neuvottelutulos terveyspalvelualan työehtosopimus 1.2.2018-31.3.2020-1

Yksityinen terveyspalveluala

Terveyspalvelualan työehtosopimuksella määrätään Terveyspalvelualan Liittoon kuuluvien terveyskylpylöiden ja kuntoutuslaitosten, sairaaloiden sekä lääkäri‐ ja työterveysasemien sekä mainittuihin yrityksiin kuuluvien laboratorio‐, röntgen‐, muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja fysikaalisten hoitolaitosten palveluksessa olevien Terveys‐ ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN ry:n jäsenjärjestöihin kuuluvien työntekijöiden palkka‐ ja työehdot.

Terveyspalvelualan työehtosopimus (tes) koskee lisäksi niitä em. työntekijäjärjestöjen jäseniä, jotka ovat Terveyspalvelualan Liiton terveyspalvelualalla toimivien muiden jäsenyritysten (kuten vanhain‐ ja hoitokotien, erillisten laboratorio‐, röntgen‐ ja muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten sekä erillisten fysikaalisten hoitolaitosten) palveluksessa, jos siitä järjestöjen välillä erikseen sovitaan. Terveyspalvelualan työehtosopimus koskee myös osastonhoitajia ja näihin rinnastettavia vastaavia hoitajia.

Terveyspalvelualan työehtosopimus on yleissitova.

 

 Työehtosopimukset liitteineen ja neuvotteluvastuussa olevat ERTOn yhteyshenkilöt löytyvät myös ERTON SIVUILTA.

Lisäksi sosiaali- ja terveysalalla on talokohtaisia työehtosopimuksia (esim. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö), joista tietoa saa työpaikkojen luottamusmiehiltä.

TURVAA TYÖSI  - Liity jäseneksi

  TURVAA TYÖSI  - Liity Ertoon

  Hae lisätietoa Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN sivuilta

  http://www.tsn.fi

  TSN:n neuvottelemat työehtosopimukset

  Mikä on TSN?

  • Neuvottelujärjestö, jonka kautta tehdään työehtosopimus yksityiselle terveys- ja sosiaalipalvelualalle
  • ERTOLLA on edustus TSN:n hallituksessa
  • Yhteistyökumppanit ovat Tehy ja Super
  • Luottamusmiehet ovat yhteiset
  • Työehtosopimus on yhteinen