Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöt

Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta noudatetaan Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliiton jäseninä olevissa sosiaalialan järjestöissä työskenteleviin toimihenkilöihin.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus (tes) on yleissitova.

Sosiaalialan järjestöjä koskeva työehtosopimus 1.2.2018-30.4.2020

 

Työehtosopimukset liitteineen ja neuvotteluvastuussa olevat ERTOn yhteyshenkilöt löytyvät myös

ERTON SIVUILTA

TURVAA TYÖSI  - Liity jäseneksi

    TURVAA TYÖSI  - Liity Ertoon