YSTEA - Ihmisen edun valvoja

Ysteassa tuemme sosiaali- ja terveysalan kehittymistä myös maailmalla

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset (YSTEA ry) pyrkii kansainvälisellä toiminnallaan edistämään kehitysmaiden taloudellista kasvua ja yhteiskunnallista kehitystä. Pyrkimyksenä on vaikuttaa rauhan säilymiseen tai sen luomiseen kehitysmaissa pienin askelin.

Kehitysyhteistyön kautta toteutetaan YSTEAN kasvatustavoitteita sekä edistetään ERTON jäsenten, ennen kaikkea ystealaisten jäsenten, tietoisuutta kehitysmaiden elinolosuhteista.

YSTEAn kolme tapaa toteuttaa kansainvälistä toimintaa ja kehitysyhteistyötä:

•    olemme Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAn jäsenjärjestö
•    meillä on kaksi kummilapsiyhteisöä World Vision kautta
•    olemme osakkaana Naisten Pankissa ja sitä kautta tukemassa kestävää kehitystä kehitysmaissa.

YSTEA on Kehitysyhteistyön palvelukeskus KEPAN jäsenjärjestö

KEPA on järjestöjen yhteistyö-, vaikuttamis- ja palvelujärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on vaikuttaa köyhyyttä synnyttäviin ja ylläpitäviin eli köyhdyttäviin rakenteisiin. Lue lisää KEPASTA.

Näkyvin Kepan järjestämistä tapahtumista on vuotuinen Maailma kylässä -festivaali, joka kerää 50 000–70 000 kävijää Helsingin Kaisaniemeen toukokuun viimeisenä viikonloppuna. YSTEA on pyrkinyt osallistumaan vuosittain maailma kylässä tapahtumaan. Lue lisää vuoden Maailma Kylässä -tapahtumasta.

YSTEA on Naisten Pankin osakasomistaja

Naisten Pankki on Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima rahasto ja yhteisö kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon tukemiseksi kestävän kehityksen periaattein.

Tukemalla kestävällä tavalla naisia YSTEA auttaa omalta osaltaan paitsi naisia myös heidän perhettään ja usein myös koko kyläyhteisöä. Kun naisten toimeentulo paranee, se lisää koko yhteisön tuloja ja näin koko kansantalouden hyvinvointia.


YSTEA tukee kehitysyhteistyötä kummilapsiyhteisöjen kautta

Jotta jäsenemme tietäisivät entistä paremmin, millaisia kehitysyhteistyöhankkeita tuemme, olemme päättäneet kertoa YSTEA-nettisivuilla hieman tarkemmin World Visionin kautta tukemiemme kummilasten ja kummiyhteisöjen taustoista ja kehitysyhteistyöstä kyseisissä kohteissa. YSTEA  tukee kummilapsiyhteisöjä Sri Lankan Kalpitiyassa ja Ugandan Nabuyogassa. Lue lisää YSTEAN kummilapsiyhteisöistä.

Suomen World Visionin pääyhteistyökumppani alueella on Ugandan World Vision, joka vastaa ohjelman toteuttamisesta. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat myös hyödynsaajat, jotka osallistuvat aktiivisesti aluekehitysohjelman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ohjelmassa tehdään yhteistyötä erityisesti paikallishallinnon ja muiden järjestöjen kanssa.

YSTEA on näin ollen kummiudellaan ollut pienellä panoksellaan, yksityisen sosiaali- ja terveysalan edelläkävijänä, aidosti edistämässä köyhyyden vähentymistä ja vahvistamassa yhteiskunnallisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämistä. Lisäksi olemme, kansainvälisen toiminnan ja kehitysyhteistyön tavoitteidemme mukaisesti, tukemassa kehitysmaan omien pyrkimysten tukemista ja sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen tukemista. Vahvistamme kehitysyhteistyömme kautta myös kehitysmaiden oman kansalaistoiminnan tukemista ja kehittämistä omaehtoisuuden ja oma-aloitteisuuden pohjalta. YSTEAN kansainvälisen toiminnan ja kehitysyhteistyön tavoitteina ovat:

·    köyhyyden vähentäminen
·    yhteiskunnallisen tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistäminen
·    ympäristöongelmien ratkaiseminen
·    pysyvien tulostan saavuttaminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän toiminnan avulla
·    kehitysmaan omien pyrkimyksien tukeminen
·    sukupuolten välisen tasa-arvon periaatteen tukeminen
·    kehitysmaiden oman kansalaistoiminnan kehittäminen ja tukeminen omaehtoisuuden ja oma-aloitteisuuden pohjalta