10 hyvää syytä liittyä jäseneksi
ammattiliittoon

 

YSTEA - Ihmisen edun valvoja

ERTO/YSTEA

 • huolehtii edunvalvonnastasi
 • vaikuttaa työelämän lainsäädäntöön
 • järjestää koulutusta jäsenille ja luottamushenkilöille
 • palvelee ja tukee luottamusmiestä työpaikalla
 • antaa työsuhdeneuvontaa
 • antaa oikeusturvan ja ilmaisen oikeusavun
 • antaa työttömyysturvan lomautus- ja työttömyystilanteessa
 • antaa hyvän vakuutusturvan
 • julkaisee TOIMI-lehden neljä kertaa ja omaa lehteä kaksi kertaa vuodessa
 • järjestää jäsentilaisuuksia, -tapahtumia ja antaa ostoetuja

ERTON ARVOT

 • jäsenlähtöisyys
 • oikeudenmukaisuus
 • asiantuntemus
 • edistyksellisyys

Nämä arvot ohjaavat kaikkia toimintoja liiton ja yhdistysten
toiminnassa. Jäsenenä saat laadukasta apua ja tukea Erton asiantuntijoilta.

Siirry jäsenhakemuslomakkeelle

YSTEA valvoo työntekijöiden oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla. Yhdistykseen voivat kuulua alalla työskentelevät henkilöt. YSTEA on vapaaehtoisvoimin toimiva ammattiyhdistys joka kuuluu Toimihenkilöliitto Ertoon ja keskusjärjestömme on STTK.

  ERTON jäsenmaksulla saat myös kaikki YSTEAN edut!

  YSTEA on ERTON jäsenyhdistys. YSTEA ei peri erillistä jäsenmaksua

  Miten toimin työnantajaperinnän suhteen?

  Mitä tapahtuu, kun olen täyttänyt jäsenhakemuksen?

  Jos olen vaihtamassa liittoa?

  Vastauksen näihin kysymyksiin saat ERTON sivulta

  Jäsenmaksu vuonna 2017 on 1,38 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja on verotuksessa vähennyskelpoinen

  Jäsenmaksulaskuri

  - jäsenmaksukatto on 45 €

  - vähimmäisjäsenmaksu on
  11,50 €

  - jäsenmaksu sisältää liiton, yhdistyksen ja työttömyyskassan maksun