TSN

ERTO, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön TSN, joka neuvottelee työehtosopimukset.

 •     Yksityiselle sosiaalipalvelualalle
 •     Terveyspalvelualalle
 •     Avaintyönantajat AVAINTA-tes
 •     Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle ja
 •     Työterveyslaitokselle

Lue lisää yhteisestä edunvalvonnasta

TSN:n kotivisuilta

TSN:n luottamusmiesvaalit käydään loka-marraskuussa 2016. Luottamusmiesten toimikausi on 1.1.2017-31.12.2019

Paikallisen edunvalvonnan ja TSN:n toimintaedellytysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jäsenten turvana työpaikalla toimii yhteisesti TSN:n (ERTOn, SuPerin ja Tehyn) jäsenten valitsema luottamusmies.

Luottamusmiesvaaliohjeet löytyvät materiaalisalkusta. Jäseniltoja syksyllä 2016

TSN kouluttaa

TSN järjestää perehdytystä ja monipuolista koulutusta mm. luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Lisäksi koulutustarjontaan kuuluu mm. neuvottelutaidon, yhdenvertaisuuden ja muita työelämän lakeihin ja ehtoihin liittyviä koulutuksia.

Tutustu myös oman sopimusalasi koulutustarjontaan ja tarvittaessa kysy lisätietoja omasta liitostasi. Kurssit on sovittu palkalliseksi ammattiyhdistyskoulutukseksi (edunvalvontakoulutus) luottamusmies- ja työsuojelutehtävissä toimiville vuodelle 2016.

TSN työuraopas

 

 

 

  TURVAA TYÖSI  - Liity Ertoon

  TSN ALOJEN KOULUTUKSET 2017

  Terveyspalveluala

  Sosiaalipalveluala

  AVAINTA TES