YSTEA - Ihmisen edun valvoja

YSTEAN strategiset edunvalvonnan tavoitteet

1. Vahvistaa jäsenten oikeudenmukaista asemaa yhteiskunnassa. Jokaisella on oikeus inhimilliseen työelämään, jossa toteutuvat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu.

2. Kasvattaa jäsenmäärää neuvotteluasemamme vahvistamiseksi.

3. Parantaa työpaikkatason edunvalvontaa ja työhyvinvointia tukemalla luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja ja muita henkilöstön edustajia (HEDIT). Erityisen ajankohtaista on vaikuttaa paikallisen sopimisen pelisääntöjen kehittämiseen ja vahvistamiseen sekä edustajiemme neuvottelutaitojen kehittämiseen.

4. Tukea ERTON työtä nykyisten työehtosopimusten turvaamisessa ja kehittämisessä sekä uusien työehtosopimusten aikaansaamisessa.