Yksityiselle terveyspalvelualalle neuvottelutulos, ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi

22.2.2018 on saavutettu neuvottelutulos yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksessa. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi sopimusalalla, sen sijaan yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu.

Terveyspalvelualan uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto terveyspalvelualalla päättyy välittömästi. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu.

Henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2018 1,73 %:n yleiskorotuksella ja 1.4.2019 1,74 %:n yleiskorotuksella. Paikallista erää ei jaeta lainkaan, vaan kaikki korotukset saadaan yleiskorotuksina.

Työnantajaliitto esitti neuvotteluissa monia kovia tavoitteitaan työsuhteen ehtojen heikennyksiksi, mm. sairausajan palkkojen lisien poistamisen sekä työnantajan oikeuden muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti. Työnantajaliiton kaikki työsuhteen ehtojen heikennysesitykset saatiin estettyä.

Palkkausjärjestelmäkirjauksiin tehtiin useita täsmentäviä kirjauksia muun muassa henkilökohtaisen ja tehtäväkohtaisen lisän maksuperusteiden avoimuuteen ja sitovuuteen liittyen.

Nollasopimuslaisten sairausajan palkanmaksua koskevat määräykset lisätään työehtosopimukseen ja epätyypillisten työsuhteiden ongelmien käsittelyä jatketaan sopimuskauden aikana työryhmässä. Lisäksi sovittiin esimerkiksi ergonomista työvuorosuunnittelua selvittävästä työryhmästä. Paikallisen sopimisen määräyksiä täsmennettiin ja lomarahan maksua aikaistettiin kuukaudella.

Luottamusmiesten työstä vapautuksen määrää lisättiin, henkilöstön edustajien korvauksia korotettiin ja muita toimintaedellytyksiä koskevia kirjauksia parannettiin.

Neuvottelutulos käsitellään vielä sopijaosapuolten hallinnoissa.

Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksia sovelletaan mm. lääkäriasemilla, työterveyshuollossa, suun terveydenhuollossa, vanhustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa sekä mielenterveyskuntoutujien ja nuorten parissa tehtävässä työssä. 

ERTO, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee terveyspalvelualan, yksityisen sosiaalipalvelualan, AVAINTA ry:n, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Työterveyslaitoksen työehtosopimuksista.

 

Lisätietoja:

TSN:n puheenjohtaja Anna-Leena Brax, gsm 040 092 0729

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen, gsm 040 553 8536

ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola, gsm 040 631 6521

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 5275 085

SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, gsm 050 385 8042

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028

Tehyn lakimies Vappu Okkeri, gsm 0400 913 230