Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu 

 


Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu tarjoaa tietoa potilaan mahdollisuuksista ja oikeuksista käyttää terveyspalveluja Suomessa ja ulkomailla. Sivustolta saa tietoa myös asiakasmaksuista, hoitokustannuksista ja korvauksista. Palvelun ovat toteuttaneet yhteistyössä Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Tietopankki kansalaisille, järjestöille ja terveydenhuollon ammattilaisille– Hoitopaikanvalinta.fi auttaa kysymyksissä, jotka liittyvät terveydenhuollon valinnanvapauteen Suomessa tai terveyspalvelujen käyttämiseen kansainvälisissä tilanteissa, kertoo yhteyspisteen päällikkö Marika Lahtivirta.

Sivusto on erinomainen apu myös sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka voivat hyödyntää tietoa omassa työssään ja jakaa sitä jäsenistölleen.Nyt vuoden käytössä ollut verkkopalvelu on saatavilla suomeksi (www.hoitopaikanvalinta.fi), ruotsiksi (www.vardenhetsval.fi) ja englanniksi (www.choosehealthcare.fi).
Syksyn aikana sivustosta julkaistaan saamenkielinen versio sekä viittomakieliset videot sivuston tietosisällöstä.

Verkkopalvelun saavutettavuuteen ja esteettömyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Sivuston tekstejä voi lukea näkemisen apuvälineillä ja ruudunlukuohjelmilla. Lisäksi sivuston kaikki tietosisältö on kuunneltavissa.Terveydenhuollon ammattilaisille on sivustolla oma osionsa, johon on koottu tietoa esimerkiksi ulkomailta tulevien potilaiden hoidosta, hoitokustannusten laskutuksesta ja valtion korvauksesta sekä potilaan lähettämisestä hoitoon ulkomaille.