3.1.2018 YSTEAn hallituksen kannanotto uuteen tartuntatautilakiin


Uusi tartuntatautilaki tuli voimaan 1.3.2017 ja uuden lain 48 pykälä astuu voimaan 1.3.2018. Tämä lain pykälä koskee niitä työyksiköitä, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita henkilöitä. Tällaisia henkilöitä on alle 1-vuotiaat, yli 65- vuotiaat, raskaana olevat sekä vakavasti sairaat henkilöt.

Näissä tehtävissä työskentelevien on ilmoitettava työnantajalle ovatko he saaneet rokotusohjelman mukaiset rokotukset (myös kausi-influenssarokotteen) tai on sairastumisen kautta saatu suoja esim. vesirokkoa vastaan.

Päiväkodit, koulut ja vastaanottokeskukset eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä, joten tartuntatautilain 48 pykälä ei koske niitä. Asiakkaan koti ei myöskään yleensä ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimipiste. Poikkeuksena koti joka sijaitsee asumispalveluita tarjoavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä.

Pääsääntöisesti toimipisteen johto päättää ketä pykälä koskee ja ketä ei.

Jos työntekijä kieltäytyy ilmoittamasta tai kieltäytyy ottamasta rokotetta niin työnantaja ei voi työntekijää käyttää ko. työpisteissä ilman erityisestä syystä. Työnantajan tulee ensisijaisesti tarjota muuta työtä missä tällainen henkilö voi työskennellä. Mikäli muuta työtä ei löydy niin työnantajalla on jopa mahdollisuus irtisanoa rokottamaton työntekijä.

ERTO on vaikuttanut lain valmisteluun STTK:n kautta ja valitettavasti laki ei ole STTK:n tavoitteiden mukainen. YSTEA on yksi kuudesta ERTOn jäsenyhdistyksestä ja laki koskee useita YSTEAlaisia työpaikkoja.

 

YSTEAn hallitus on huolestunut siitä, kuinka rokotuskäytäntöjä tullaan toteuttamaan työpaikoilla.

YSTEAn hallituksen mielestä rokotusten ottaminen on hyvä ja suositeltava asia, mutta rokotuksen tulisi aidosti olla vapaaehtoista jokaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle. Se että rokotuksesta kieltäytyminen saattaa johtaa työsuhteen purkuun ei ole vapaaehtoista.

Ennemminkin rokotuksiin tulisi kannustaa positiivisin keinoin esim. tarjoamalla rokotussuojan hankkineille työntekijöille ylimääräinen vapaapäivä tai muun houkutteleva etu.

YSTEAn hallitus suosittelee ottamaan rokotuksen, mikäli työnantaja sitä ehdottaa koska tämän hetken tulkinnan mukaan työnantajalla on jopa oikeus purkaa työntekijän työsopimus, mikäli kieltäytyy rokotuksesta.

Ystean hallituksen mielestä rokotuksen hakeminen ja ottaminen pitää olla mahdollista työaikana koska rokotteen ottaminen on sidoksissa työntekoon!

Lisää tietoa aiheesta löydät:

https://www.erto.fi/tietoa-ertosta/tiedotteet/muut-tiedotteet/2939-rokotukset-sosiaali-ja-terveysalalla-tyoeskentelevillae

 

https://www.kt.fi/henkilostojohtaminen/tyosuojelu/rokotukset

 

https://www.thl.fi/fi/web/rokottaminen/eri-ryhmien-rokotukset/tyoelaman-rokotukset/sosiaali-ja-terveysalan-henkiloston-rokotukset/tartuntatautilain-48-pykalan-mukaisen-rokotustarpeen-arviointi