28.11.2017 ERTOn edustajisto päätti toiminnan linjauksista ja jäsenmaksuista vuodelle 2018

 

 

ERTOn edustajisto piti syyskokouksensa lauantaina 25.11. Helsingissä. Edustajisto päätti vuoden 2018 jäsenmaksuista ja hyväksyi toiminnan linjaukset 2017-2019 sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

MUUTOKSIA JÄSENMAKSUN SUURUUTEEN!

Jäsenmaksut alentuvat vuonna 2018. ERTO on kehittänyt ja tehostanut toimintaansa siten, että jäsenmaksuja voidaan alentaa. Henkilöjäsenten jäsenmaksut vuodelle 2018 ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen: 1,37 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta, ammatinharjoittamisesta saatavasta tulosta, työttömyyskassan maksamasta päivärahasta tai työvoimapoliittisen aikuiskoulutustuen veronalaisesta osasta taikka muusta työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Jäsenmaksu on enintään 44,50 €/kk ja vähintään 10,75 €/kk.

Yrittäjäjäsen / itsensä työllistäjä: 19 €/kk.ER

Opiskelijajäsenyys on maksuton (ei sisällä työttömyysturvaa).

Eläkeläisjäsen: 8,5 €/kk. Loppukalenterivuosi eläkkeelle siirtymisestä alkaen on vapautettu jäsenmaksusta.

Lisää tietoa muista ERTOn edustajiston päätöksistä saat ERTOn sivuilta!